ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 

MANDETRA luôn nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả các thông tin được cung cấp trên website của chúng tôi là chính xác và cập nhật nhất.. Trong giới hạn được pháp luật cho phép, MADETRA không chịu trách nhiệm cho bất cứ lỗi hoặc thiếu xót nào liên quan đến thông tin này cũng như không chịu trách nhiệm về tổn thất hoặc thiệt hại của các bạn khi sử dụng thông tin trên website của chúng tôi.

 Việc bạn sử dụng thông tin trên website MANDETRA cũng đồng nghĩa với việc các bạn chấp thuận và phải tuân thủ Điều khoản sử dụng của website.

1. Cam kết
 Chúng tôi xây dựng Chính sách bảo mật này nhằm đảm bảo việc quản lý thông tin mà chúng tôi thu thập và sử dụng khi các bạn truy cập và đăng ký vào website. MANDETRA và các tổ chức liên kết với MANDETRA coi thông tin cá nhân của người sử dụng là một vấn đề quan trọng, và chúng tôi cam kết sẽ duy trì tính bảo mật thông tin cá nhân cho các bạn.

 Chính sách bảo mật này là một phần của các điều khoản sử dụng của website, và nó thể hiện cách MANDETRA xử lý thông tin mà trang web nhận được thông qua việc các bạn sử dụng các dịch vụ của web.

 Xin lưu ý rằng: MANDETRA có liên kết với một số website của các Cơ quan, tổ chức khác. Những trang web này không chịu sự ràng buộc từ chính sách bảo mật của MANDETRA. Vì vậy, khi truy cập vào các website khác thông qua liên kết từ trang web của MADETRA, bạn vui lòng đọc và xem xét về chính sách bảo mật của các website này trước khi sử dụng.

2. Thông tin mà chúng tôi thu thập
MANDETRA sẽ thu thập các thông tin sau đây về việc truy cập vào website của chúng tôi: Tên, thông tin sơ bộ của bạn, một số thông tin nhằm mục đích khảo sát, địa chỉ email, các trang mạng xã hội ưa thích của bạn,.. Các thông tin này phục vụ cho mục đích thống kê hoặc để cải thiện chất lượng website cho phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

 MANDETRA có thể sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho một bên thứ ba trong một số trường hợp nhất định. Chúng tôi làm như vậy khi việc làm đó là cần thiết để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các tài liệu trong website của chúng tôi, hoặc nếu điều đó cần thiết để thực thi các điều khoản sử dụng của chúng tôi.

3. An ninh
MANDETRA sẽ sử dụng tất cả các biện pháp an ninh mạng hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị mất, truy cập trái phép, phá hoại, sử dụng sai, sửa đổi hoặc bị tiết lộ. MANDETRA không chịu trách nhiệm cho việc truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn ở website này.