CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

1. Giới thiệu
 1.1 Tại Mandetra.com, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin riêng tư của bạn. Chúng tôi đề ra chính sách và biện pháp của chúng tôi trong phần Chính sách Bảo mật này. Xin đọc cùng với các điều khoản sử dụng của chúng tôi vì chúng góp phần tạo nên Chính sách này.
 
1.2 Bạn không cần phải cho chúng tôi bất kỳ thông tin gì mới được xem trang web của chúng tôi, song khi bạn điền thông tin đăng ký làm thành viên, chúng tôi sẽ hỏi thông tin về bản thân bạn. Khi bạn trở thành thành viên, bạn có thể hoàn tất các thông tin cá nhân của bạn, kể cả hình ảnh (trong mục "Thông tin" cá nhân).
 
1.3 Khi đăng ký, bạn sẽ được đề nghị "chọn vào" Chính sách Bảo mật của chúng tôi, tức là khẳng định bạn cho phép chúng tôi sử dụng bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào thu thập được từ bạn liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Khi "chọn vào" là bạn đã đồng ý để chúng tôi sử dụng thông tin của bạn theo các điều khoản trong Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn không chấp thuận, bạn sẽ không thể trở thành thành viên được.
 
1.4 Nếu bạn có thắc mắc gì về Chính sách Bảo mật này xin gửi thư tới Hỗ trợ của Mandetra.com
 
2. Thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập
2.1 Nếu là Khách, bạn có thể xem trang web của chúng tôi mà không cần phải nói bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân.
 
2.2 Khi bạn đăng ký làm thành viên, chúng tôi có thể thu thập một số hoặc toàn bộ thông tin sau đây về bạn: tên, tên người sử dụng, địa chỉ thư điện tử, mật khẩu của bạn; mã bưu điện của bạn; thông tin về tình trạng học tập của bạn hiện nay.
 
2.3 Chúng tôi cũng có khả năng thu thập thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập bởi Google Analytics. Các tính năng phân tích mà mandetra.com thực hiện được dựa trên hiển thị quảng cáo (Display Advertising) (ví dụ như remarketing, báo cáo phản ứng của người dùng qua mạng hiện thị của Google, Chiến dịch quản lý hội nhập Doubleclick, hoặc báo cáo về nhân khẩu học và mối quan tâm từ Google Analytics). Người vào trang web có thể lựa chọn không tham gia mạng hiển thị và quảng cáo của Google Analytics bằng cách điều chỉnh Cài đặt quảng cáo.
 
2.4 Trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi gọi chung các thông tin nói trên và mọi thông tin nhận dạng cá nhân khác mà chúng tôi có thể yêu cầu từ phía bạn và bạn có thể cung cấp cho chúng tôi (kể cả mục “Thông tin cá nhân”của bạn) là “thông tin cá nhân”.
 
3. Việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn
 3.1 Chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân do Thành viên cung cấp như sau:
+ giúp bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào mà đôi lúc chúng tôi có thể cung cấp qua trang web của chúng tôi;
+ cung cấp thông tin hỏi đáp và nộp hồ sơ dự tuyển thay mặt cho đơn vị đào tạo (đây là những dịch vụ tương tác xuất hiện khi bạn xem chi tiết về một khoá học cụ thể;
+ hiển thị tên người sử dụng của bạn khi bạn để lại tin nhắn ở mục Blog du học, Chat trực tuyến, mục liên hệ, hoặc viết Nhận xét về Khoá học;
+ giúp bạn tham gia các cuộc thi và chào mời một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định mà bạn có thể quan tâm, trừ phi bạn có thông báo khác cho chúng tôi;
+ triển khai nghiên cứu khảo sát thị trường;
+ gửi bạn thông tin cập nhật về trang web của chúng tôi;
+ giúp bạn nhận được bản tin của chúng tôi, trong đó có thể có thông tin khoá học;
+ cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
+ cho những mục đích nghiên cứu chung, cho phép chúng tôi phát triển các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn; và
+ để quản trị trang web (kể cả việc giúp chúng tôi trả lời bất kỳ nhận xét nào trên trang web của chúng tôi hoặc về phản hồi mà bạn có thể gửi cho chúng tôi.
 
3.2 Khi nhất trí với Chính sách Bảo mật của chúng tôi là bạn đã chấp thuận để chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn theo những cách nêu trên. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn nhận một số bản tin hoặc thư từ nào đó từ chúng tôi liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của chính chúng tôi hoặc của những tổ chức mà chúng tôi có quan hệ chiến lược, xin hãy gửi thư đến Mandetravn@gmail.com hoặc Contact@mandetra.com
 
4. Công bố
4.1 Thông tin Cá nhân của bạn có thể được chuyển tới các công ty trong tập đoàn chúng tôi và được họ sử dụng khi cung cấp dịch vụ cho bạn qua trang web của chúng tôi và chuyển giao hoặc giúp bạn tiện sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Xin lưu ý một số công ty trong tập đoàn chúng tôi có thể đặt ở những nước không có luật bảo hộ dữ liệu rộng rãi.
 
4.2 Chúng tôi cũng có thể công bố Thông tin Cá nhân của bạn trong những trường hợp sau:
(i) nếu chúng tôi được yêu cầu làm việc đó theo luật pháp khả dụng hoặc theo lệnh của toà hoặc những chỉ thị tương tự;
(ii) khi chúng tôi thấy cần thiết để bảo vệ quyền hoặc tài sản hợp pháp của chúng tôi, hoặc quyền hoặc tài sản hợp pháp của một thành viên hoặc của bên thứ ba, hoặc để phòng ngừa tổn hại cá nhân; và/hoặc
(iii) nếu liên quan tới việc bán, sáp nhập, chuyển nhượng, liên doanh hoặc các bàn giao khác hoặc sang nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc cổ phần hoặc các đơn vị thành viên của chúng tôi (bao gồm, và không chỉ hạn chế ở, việc liên quan tới phá sản hay những thủ tục tương tự).
 
5. Kết nối với các trang web khác
5.1 Trang web này có đường kết nối tới các trang web khác do các bên thứ ba sở hữu và vận hành ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chẳng hạn, khi bạn sử dụng công cụ của chúng tôi để tìm kiếm những khoá học nào đó, kết quả tìm kiếm sẽ cung cấp đường kết nối tới các trang khác từ trang của chúng tôi và đưa bạn ra ngoài trang web của chúng tôi. Những trang web này có chính sách bảo mật riêng và chúng tôi đề nghị bạn xem xét chúng thật kỹ vì khi ấy Chính sách Bảo mật này sẽ không áp dụng được. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ gì về biện pháp bảo mật của những trang web của các bên thứ ba như thế và nếu bạn sử dụng những trang ấy thì tự gánh rủi ro.

5.2 Thông thường chúng tôi không phản đối việc bạn kết nối trực tiếp tới trang chủ của chúng tôi, mặc dù chúng tôi được quyền tuỳ ý từ chối cho phép những kết nối như vậy. Chúng tôi không cho phép trang web của chúng tôi bị lồng vào trang web của bạn - trang của chúng tôi phải hiển thị trên toàn bộ cửa sổ của người sử dụng.
 
5.3 Chúng tôi được quyền dỡ bỏ hoặc thay đổi URL của trang web của mình vào bất cứ lúc nào để đáp ứng nhu cầu kinh doanh luôn thay đổi và liên tục cải tiến dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Các trang web bên ngoài kết nối với trang web của chúng tôi thì tự gánh chịu rủi ro.
 
6. Cookies
6.1 Khi bạn xem hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể lưu thông tin trên ổ cứng của máy tính của bạn dưới dạng "cookie" (cơ bản là một tệp văn bản nhỏ). Cookie cho phép chúng tôi điều chỉnh trang web cho phù hợp với mối quan tâm và sự ưa thích của bạn. Chẳng hạn, cookie có thể chứa thông tin về những trang bạn đã xem trên trang web của chúng tôi, điều đó giúp chúng tôi điều chỉnh lần tiếp theo bạn xem trang web của chúng tôi cho phù hợp. Tuy nhiên, cookie không cho phép chúng tôi tiếp cận những phần còn lại trên máy tính của bạn và chúng tôi không sử dụng chúng để thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về bạn.
 
6.2 Hầu hết các trình duyệt internet giúp bạn xoá cookie hoặc nhận được cảnh báo trước khi cookie được lưu trên ổ cứng của bạn. Xin đọc hướng dẫn trình duyệt hoặc màn hình trợ giúp để biết thêm về cách thực hiện việc này. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định vô hiệu hoá bất kỳ cookie nào chúng tôi để trên máy tính của bạn, bạn có lẽ không thể sử dụng được một số dịch vụ hoặc trang thiết bị nào đó trên trang web của chúng tôi.
 
6.3 Đôi khi bạn có thể nhận được cookie từ nhà quảng cáo của chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác có đường kết nối trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát những cookie này. Việc sử dụng cookie quảng cáo do máy chủ của bên thứ ba gửi tới là thông thường trong ngành internet.
 
7. Công cụ tìm kiếm
 Khi bạn sử dụng công cụ tìm kiếm của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin phi nhận dạng cá nhân qua việc sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác mô tả ở trên. Chẳng hạn, khi bạn sử dụng công cụ tìm kiếm của chúng tôi, chúng tôi có thể theo dõi thuật ngữ tìm kiếm nào là phổ biến. Nếu chúng tôi hiển thị quảng cáo với bạn trên trang web của chúng tôi (kể cả các trang kết quả tìm kiếm hiển thị sau mỗi cuộc tìm kiếm của bạn), những quảng cáo đó có thể liên quan tới thuật ngữ tìm kiếm bạn nhập vào. Chúng tôi có thể trình bày các đường kết nối kết quả tìm kiếm theo định dạng giúp chúng tôi biết chúng có được dùng hay không và chúng tôi có thể giám sát các cuộc kết nối. Chúng tôi sử dụng thông tin này để biết và nâng cao chất lượng công nghệ tìm kiếm của chúng tôi. Ví dụ, dữ liệu này giúp chúng tôi xác định người sử dụng có thường xuyên hài lòng với kết quả tìm kiếm đầu tiên hay không và họ thường chuyển tới những kết quả về sau đến mức nào.
 
 8. Mục Du học, Ngoại ngữ và Việc làm
 Trang web của chúng tôi cho phép bạn để lại tin thư trên mục Du học, Ngoại ngữ và Việc làm. Các mục này công khai cho mọi người và nếu bạn chọn công bố thông tin nhận dạng cá nhân hoặc Thông tin cá nhân của bạn cho những người khác trong những mục này tức là bạn chấp thuận phổ biến thông tin không hạn chế ở diễn đàn công khai trên khắp trang web của chúng tôi và tới bất kỳ người nào sử dụng trang web của chúng tôi. Do vậy chúng tôi không thể chịu trách nhiệm bảo hộ hoặc an ninh của những thông tin đó, cho dù chúng nhạy cảm đến đâu. Bạn công bố những thông tin như vậy là hoàn toàn tự chịu rủi ro.
 Xin không công bố thông tin cá nhân về các bên thứ ba trên những diễn đàn này - điều đó bị cấm, và chúng tôi được quyền trục xuất bạn khỏi trang web của chúng tôi nếu bạn vi phạm quy định này.
 
9. Cập nhật thông tin cá nhân của bạn
 Trong trường hợp bạn đã cung cấp Thông tin Cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi mong chúng luôn được cập nhật. Xin cho biết những thay đổi về Thông tin Cá nhân của bạn bằng cách gửi chi tiết tới Contact@mandetra.com.  Chúng tôi sẽ cố gắng điều chỉnh theo những thay đổi này trong thời gian sớm nhất.

10. Quyền thay đổi chính sách bảo mật
Nội dung của Chính sách Bảo mật có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy xin các bạn hãy vui lòng thường xuyên cập nhật và đọc một cách kỹ lưỡng thông tin mà chúng tôi cung cấp về chính sách bảo mật này