Điều khoản sử dụng

Các điều khoản đối với cá nhân cũng như tổ chức khi sử dụng trang Mandetra.com.

MANDETRA luôn nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả các thông tin được cung cấp trên website của chúng tôi là chính xác và cập nhật nhất.. Trong giới hạn được pháp luật cho phép, MADETRA không chịu trách nhiệm cho bất cứ lỗi hoặc thiếu xót nào liên quan đến thông tin này cũng như không chịu trách nhiệm về tổn thất hoặc thiệt hại của các bạn khi sử dụng thông tin trên website Mandetra.com của chúng tôi.

Những điều khoản sử dụng trang web này và Chính sách Bảo mật của chúng tôi (mà đôi lúc được sửa đổi) sẽ quy định việc bạn sử dụng trang web Mandetra.com cũng như tất cả các mục mà chúng tôi cho phép hiển thị trên hoặc thông qua trang web của chúng tôi. Khi sử dụng trang web của chúng tôi là bạn đã nhất trí với những điều khoản này, cho dù bạn chỉ duyệt qua (là "Khách") hay đã đăng kí sử dụng (là "Thành viên"). Xin ngừng sử dụng trang web của chúng tôi nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này.

Chúng tôi có thể sửa đổi những điều khoản này bất kỳ lúc nào. Xin kiểm tra lại thường xuyên để xem các thông tin cập nhật. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi có nghĩa là bạn đã nhất trí với những điều khoản ấy như đã sửa đổi.

1. Cam kết
Chúng tôi xây dựng Chính sách bảo mật này nhằm đảm bảo việc quản lý thông tin mà chúng tôi thu thập và sử dụng khi các bạn truy cập và đăng ký vào website. MANDETRA và các tổ chức liên kết với MANDETRA coi thông tin cá nhân của người sử dụng là một vấn đề quan trọng, và chúng tôi cam kết sẽ duy trì tính bảo mật thông tin cá nhân cho các bạn.

Chính sách bảo mật này là một phần của các điều khoản sử dụng của website, và nó thể hiện cách MANDETRA xử lý thông tin mà trang web nhận được thông qua việc các bạn sử dụng các dịch vụ của web.

Xin lưu ý rằng: MANDETRA có liên kết với một số website của các Cơ quan, tổ chức khác. Những trang web này không chịu sự ràng buộc từ chính sách bảo mật của MANDETRA. Vì vậy, khi truy cập vào các website khác thông qua liên kết từ trang web của MADETRA, bạn vui lòng đọc và xem xét về chính sách bảo mật của các website này trước khi sử dụng.

2. Thông tin mà chúng tôi thu thập
MANDETRA sẽ thu thập các thông tin sau đây về việc truy cập vào website của chúng tôi: Tên, thông tin sơ bộ của bạn, một số thông tin nhằm mục đích khảo sát, địa chỉ email,.. Các thông tin này phục vụ cho mục đích thống kê hoặc để cải thiện chất lượng website cho phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

MANDETRA có thể sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho một bên thứ ba trong một số trường hợp nhất định. Chúng tôi làm như vậy khi việc làm đó là cần thiết để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các tài liệu trong website của chúng tôi, hoặc nếu điều đó cần thiết để thực thi các điều khoản sử dụng của chúng tôi.

3. Đăng ký/Mật khẩu
Mặc dù có những phần trên trang web của chúng tôi Khách nào vào cũng được, song bạn cần đăng ký làm thành viên để có thể tham gia hoặc phản hồi ý kiến tại mỗi mục của chúng tôi. Đăng ký vào trang web của chúng tôi là miễn phí.

Bạn nhất trí rằng mọi thông tin về bản thân mà bạn cung cấp cho chúng tôi tại thời điểm đăng ký hoặc vào bất cứ lúc nào khác là đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Chúng tôi có quyền chấm dứt tư cách thành viên của bạn cũng như việc bạn tiếp cận trang web của chúng tôi nếu chúng tôi biết bạn đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc giả mạo.

Khi bạn đăng ký sử dụng trang web của chúng tôi, bạn sẽ được đề nghị tạo tên người sử dụng và mật khẩu. Bạn nhất trí không để lộ mật khẩu cho bất cứ người nào khác. Bạn có trách nhiệm duy trì mật khẩu của bạn, và sẽ hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật liên quan đến việc sử dụng (hoặc lạm dụng) mật khẩu của bạn, cho dù bạn có biết hay không biết, đồng ý hay không đồng ý với việc sử dụng hay lạm dụng đó. Nếu bạn nghi ngờ có ai đó biết hoặc đang sử dụng mật khẩu của bạn, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi qua thư điện tử.

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhắp chuột vào đây và chúng tôi sẽ đặt lại mật khẩu của bạn và gửi tới địa chỉ thư điện tử của bạn.

Chúng tôi có toàn quyền huỷ tên người sử dụng/mật khẩu của bạn vào bất cứ lúc nào nếu chúng tôi nghi ngờ rằng chúng đang bị sử dụng trái phép.

4. Việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi
Trong các điều khoản này, từ "Nội dung" chỉ mọi dữ liệu, văn bản, lôgô, hoạ phẩm, phần mềm, tư liệu, hình, tranh ảnh và các tài liệu khác mà bạn có thể tải lên hoặc tải xuống từ trang web của chúng tôi, kể cả thông tin về bạn, nội dung các mục Du học, Ngoại ngữ hay Việc làm.

Bạn phải đảm bảo mọi nội dung bạn gửi lên trang web của chúng tôi:
Không vi phạm Quyền Sở hữu Trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào ("Quyền Sở hữu Trí tuệ" nghĩa là bản quyền, quyền đối với cơ sở dữ liệu, thương hiệu, quyền đối với thiết kế cũng như các quyền trí tuệ và tác quyền đã đăng ký và/hoặc chưa đăng ký khác, và tất cả những áp dụng của các quyền ấy ở bất cứ đâu trên thế giới); không vi phạm bất kỳ luật pháp khả dụng nào; không bôi nhọ, báng bổ, phân biệt hay xúc phạm tình dục hay chủng tộc, quấy rối, đe doạ, tục tĩu, khiêu dâm, sai trái, không tin cậy hoặc sai lệch hoặc có thể phản cảm theo quan điểm của chúng tôi; hoặc không làm gián đoạn thông tin liên lạc của cộng đồng trên mạng hoặc các mục thông tin trên trang web của chúng tôi.

Bạn nhất trí sẽ không sử dụng trang web của chúng tôi:
Vì mục đích thương mại hoặc thu lợi ích thương mại nếu chưa có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi; để gửi thư tán gẫu, ‘thư rác’, thư từ kinh doanh hoặc quảng bá thuộc bất kỳ loại gì; để quảng cáo cho công ty, sản phẩm hay dịch vụ của bất kỳ đơn vị giáo dục nào trừ khi chiếu theo các điều khoản của một thoả thuận quảng cáo bằng văn bản mà chúng tôi đã ký với bạn; theo một cách nào đó mà có thể có lý do để cho rằng sẽ khiến hệ thống máy tính của một người khác và/hoặc mạng thông tin liên lạc của họ bị gián đoạn, hư hỏng hay kém hiệu quả; để lấy thông tin cá nhân từ “người sử dụng” (bao gồm cả “thành viên” và “khách”) dưới 16 tuổi hoặc từ bất cứ ai mà thông tin đó có được là do lừa gạt hoặc theo một cách thức không minh bạch; để lấy mật khẩu hoặc thông tin nhận dạng cá nhân từ những người sử dụng khác vì mục đích thương mại hoặc các mục đích không hợp pháp khác; để bắt chước một người sử dụng khác; hoặc để quấy rối, đe doạ hoặc doạ nạt bất kỳ người sử dụng nào khác.

Bạn có trách nhiệm thoát ra khỏi tài khoản đã đăng ký của mình sau mỗi lần vào trang web của chúng tôi.

Nếu bạn là khách, bạn nhất trí sẽ không tiếp cận những mục chỉ dành cho thành viên trên trang web của chúng tôi nếu chưa được phép.

Nếu bạn biết bất cứ điều gì trên trang web của chúng tôi tỏ ra vi phạm những điều này, bạn nhất trí liên lạc với chúng tôi ngay lập tức.

5. Quyền Sở hữu Trí tuệ
Bạn nhất trí rằng trang web của chúng tôi và mọi nội dung trong đó được bảo hộ bởi Quyền Sở hữu Trí tuệ thuộc về chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi.

Bạn không thu lợi quyền sở hữu nào trên trang web của chúng tôi hay nội dung nào mà chúng tôi hoặc người khác cung cấp và không được sử dụng chúng theo bất cứ cách nào ngoài những gì đã ghi rõ là được phép trong những điều khoản này.

Bạn được xem, in, tải về hoặc lưu tạm những nội dung ấy với mục đích tham khảo cá nhân, phi thương mại mà không sửa đổi hay thêm bớt gì. Bạn không được sao chép, tái tạo, truyền lại, phổ biến, xuất bản, lợi dụng thương mại hoặc chuyển giao những nội dung ấy. Bạn công nhận rằng bạn sẽ không có quyền sở hữu trí tuệ gì khi tải về hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào như vậy.

Khi bạn gửi nội dung tới trang web của chúng tôi tức là:
Bạn cho chúng tôi quyền phi độc quyền, không huỷ ngang, lâu dài, không đòi nhuận bút và giấy phép sử dụng, tái tạo, sửa đổi, chỉnh lý, xuất bản, chuyển dịch, tạo các sản phẩm phái sinh, phổ biến và tuyên truyền cho công chúng những nội dung ấy; và
Bạn cho phép chúng tôi chỉnh lý những nội dung ấy và bạn nhất trí từ bỏ quyền hợp đạo của bạn về việc phản đối bất kỳ một sự đối xử gây xúc phạm nào hoặc bị xác định là tác giả, đối với tài liệu đang bàn.

6. An ninh
MANDETRA sẽ sử dụng tất cả các biện pháp an ninh mạng hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị mất, truy cập trái phép, phá hoại, sử dụng sai, sửa đổi hoặc bị tiết lộ. MANDETRA không chịu trách nhiệm cho việc truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn ở website này.

Bạn hiểu rõ và nhất trí rằng chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, tính quan yếu hay tính đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trong hoặc được cung cấp trên hoặc từ trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai lỗi hay bỏ sót nào hay về kết quả thu được qua việc sử dụng những thông tin như thế. Trang web của chúng tôi để cung cấp thông tin chung cho đại chúng.
 
Việc bạn sử dụng và tham gia trang web và dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn do bạn chịu rủi ro. Không thông báo hay thông tin nào bằng miệng hoặc văn bản mà bạn thu được từ trang web của chúng tôi tạo nên bất kỳ sự bảo lãnh nào mà không được ghi rõ trong những điều khoản này hoặc do luật pháp quy định.

7. Hạn chế về Trách nhiệm dân sự
TRỪ NHỮNG GÌ PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI HAY MẤT MÁT TRỰC TIẾP NÀO PHÁT SINH TRONG HỢP ĐỒNG, VI PHẠM PHÁP LUẬT (KỂ CẢ VIỆC THIẾU TRÁCH NHIỆM) VÀ VÌ BẤT CỨ LÝ DO GÌ.

TRỪ NHỮNG GÌ PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI HAY MẤT MÁT HAY MẤT LỢI NHUẬN, DỮ LIỆU, THIỆN CHÍ, DOANH THU GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HAY HẬU QUẢ TRONG TỪNG TRƯỜNG HỢP CHO DÙ NHỮNG MẤT MÁT THIỆT HẠI ẤY PHÁT SINH TRONG TIẾN TRÌNH SỰ KIỆN BÌNH THƯỜNG HAY CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ẤY VÀ CHO DÙ NHỮNG MẤT MÁT THIỆT HẠI ẤY PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG HAY VI PHẠM PHÁP LUẬT (KỂ CẢ VIỆC THIẾU TRÁCH NHIỆM) HAY KHÔNG VÀ VÌ BẤT CỨ LÝ DO GÌ.

KHÔNG GÌ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỂ LOẠI TRỪ HOẶC NGĂN CẤM TRÁCH NHIỆM D N SỰ CỦA CHÚNG TÔI VỀ TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TẬT CÁ NHÂN DO VIỆC THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY RA.
  
8. Pháp Luật và Tài phán Chi phối
 
Những điều khoản này sẽ chịu sự chi phối và diễn giải theo pháp luật nước Việt Nam và bất kỳ tranh chấp nào cũng sẽ chịu quyền tài phán phi độc quyền của toà án nước Việt Nam.